BKL Loonheffingen

BKL Loonheffingen

Beschrijving

Dit studieboek richt zich op het examen Loonheffingen niveau 3 van de Associatie voor Examinering. Dit studieboek is gebaseerd op de wet- en regelgeving per 1 januari 2023. Er is in dit boek veel aandacht besteed aan helder taalgebruik en een opmaak met veel voorbeelden. Per slot van rekening is salarisadministratie a ingewikkeld genoeg. Naast de theorie bevat dit studieboek per hoofdstuk een begrippentrainer en een aantal vraagstukken waarmee de student de theorie kan toetsen. Bij dit studieboek behoort ook een digitale leeromgeving op www.lerenmetconvoy.nl. Studenten vinden hier aanvullend studiemateriaal en de uitwerkingen van de opgaven uit dit boek. Studenten hebben de mogelijkheid om aanvullend op deze studiemethode een online examentraining te volgen op www.examentrainingen-associatie.nl. Daar zijn ook oefenexamens te vinden, waarmee zij zich optimaal kunnen voorbereiden op het online examen.

 

Aanvullend materiaal

BKL Loonheffingen 2023-2024

 

Uitwerkingen BKL Loonheffingen 2023-2024

Ingevulde Formulieren

Uit hoofdstuk 9


Lege formulieren
Uit hoofdstuk 9

 

Overige formulieren

(Eerstejaars)evaluatie re-integratie

Aangifte van langdurige ziekte In de 42e week

Aanvraag loondispensatie

Aanvraag Loonheffingen Verklaring geen privégebruik auto

Aanvraag proefplaatsing

Aanvraag subsidie interne jobcoach

Aanvraag vergoeding voorziening werkgever

Aanvraag WAZO-uitkering

Aanvraag WW-uitkering bij werktijdverkorting

Aanvraag WW-uitkering wegens onwerkbaar weer

Bijstelling probleemanalyse re-integratie

Eindevaluatie re-integratie

Gegevens werknemer bij interne jobcoach !!!

Hersteldmelding (ex-)werknemer Voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet

Loonstrook

Melding Loonheffingen Aanmelding werkgever

Melding volledig herstel werknemer Na ziekteaangifte in de 42e week

Melding voortdurende ziekte na zwangerschaps- en bevallingsverlof van uw werknemer

Melding werktijdverkorting

Mijn werknemer in de Ziektewet is weer (gedeeltelijk) aan het werk of weer volledig ziek

Model jaaropgaaf

Model loonstaat

Model Opgaaf gegevens voor de loonheffingen Studenten- en scholierenregeling

Model Opgaaf gegevens voor de loonheffingen

Plan van aanpak re-integratie

Probleemanalyse re-integratie

Verkort re-integratieverslag Kort ziekteverzuim bij einde dienstverband

Wijziging aangiftetijdvak Loonheffingen

Wijziging of intrekking Loonheffingen Verklaring geen privégebruik auto

Wijzigingen doorgeven Van werknemers die een Ziektewet- of WAZO-uitkering hebben

Witte maandtabel inwoners ander derde land januari 2023

Witte maandtabel inwoners ander land landenkring januari 2023

Witte maandtabel inwoners België januari 2023

Witte maandtabel inwoners Nederland januari 2023

Witte maandtabel inwoners Suriname of Aruba januari 2023

Ziekmelding (ex-)werknemer Voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet

Ziektewetuitkering aanvragen


BKL Loonheffingen 2022-2023

 

Uitwerkingen BKL Loonheffingen 2022-2023

Formulieren

Uit hoofdstuk 9


Overige formulieren

(Eerstejaars)evaluatie re-integratie

Aangifte van langdurige ziekte In de 42e week

Aanvraag loondispensatie

Aanvraag Loonheffingen Verklaring geen privégebruik auto

Aanvraag proefplaatsing

Aanvraag subsidie interne jobcoach

Aanvraag vergoeding voorziening werkgever

Aanvraag WAZO-uitkering

Aanvraag WW-uitkering bij werktijdverkorting

Aanvraag WW-uitkering wegens onwerkbaar weer

Bijstelling probleemanalyse re-integratie

Eindevaluatie re-integratie

Gegevens werknemer bij interne jobcoach

Hersteldmelding (ex-)werknemer Voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet

Loonstrook

Melding Loonheffingen Aanmelding werkgever

Melding volledig herstel werknemer Na ziekteaangifte in de 42e week

Melding voortdurende ziekte na zwangerschaps- en bevallingsverlof van uw werknemer

Melding werktijdverkorting

Mijn werknemer in de Ziektewet is weer (gedeeltelijk) aan het werk of weer volledig ziek

Model jaaropgaaf

Model loonstaat

Model Opgaaf gegevens voor de loonheffingen Studenten- en scholierenregeling

Model Opgaaf gegevens voor de loonheffingen

Plan van aanpak re-integratie

Probleemanalyse re-integratie

Verkort re-integratieverslag Kort ziekteverzuim bij einde dienstverband

Wijziging aangiftetijdvak Loonheffingen

Wijziging of intrekking Loonheffingen Verklaring geen privégebruik auto

Wijzigingen doorgeven Van werknemers die een Ziektewet- of WAZO-uitkering hebben

Witte maandtabel inwoners ander derde land januari 2022

Witte maandtabel inwoners ander land landenkring januari 2022

Witte maandtabel inwoners België januari 2022

Witte maandtabel inwoners Nederland januari 2022

Witte maandtabel inwoners Suriname of Aruba januari 2022

Ziekmelding (ex-)werknemer Voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet

Ziektewetuitkering aanvragen

 

BKL Loonheffingen 2021-2022

 

Uitwerkingen BKL Loonheffingen 2021-2022

Formulieren

Uit hoofdstuk 9


Overige formulieren

(eerstejaars) evaluatie re-integratie
Aangifte van langdurige ziekte in de 42e week
Aanvraag deskundigenoordeel door werkgever
Aanvraag subsidie interne jobcoach
Aanvraag loondispensatie
Aanvraag loonheffingen verklaring geen priv gebruik auto
Aanvraag proefplaatsing
Aanvraag vergoeding voorziening werkgever
Aanvraag verlenging loondoorbetaling wia
Aanvraag wazo-uitkering
Aanvraag ww-uitkering wegens onwerkbaar weer
Beëindiging verlengde loondoorbetaling wia
Bijstelling probleemanalyse
Eindevaluatie re-integratie

Gegevens werknemer interne jobcoach
Hersteld melding ex-werknemer voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de ziektewet
loonstrook
melding loonheffingen aanmelding werkgever
melding verzuim wegens onwerkbaar weer
melding volledig herstel werknemer na ziekteaangifte in de 42e week
melding voortdurende ziekte na zwangerschaps-en bevallingsverlof van uw werknemer
mijn werknemer in de ziektewet is weer gedeeltelijk aan het werk of weer volledig ziek
model jaaropgaaf
model loonstaat
model opgaaf gegevens voor de loonheffingen
model opgaaf gegevens voor de loonheffingen studenten-en scholierenregeling
plan van aanpak re-integratie
probleemanalyse re-integratie
verkort re-integratieverslag kort ziekteverzuim bij einde dienstverband
verzoek participatie in re-integratie
wijzigingen doorgeven van werknemers die een ziektewet- of wazo-uitkering hebben aangevraagd
wijziging aangiftetijdvak loonheffingen
wijziging of intrekking loonheffingen verklaring geen priv gebruik auto

witte maandtabel inwoners ander derde land januari 2021
witte maandtabel inwoners ander land landenkring januari 2020
witte maandtabel inwoners belgië januari 2020
witte maandtabel inwoners derde land januari 2020
witte maandtabel inwoners nederland januari 2020
witte maandtabel inwoners suriname of aruba januari 2020
ziekmelding ex-werknemer voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de ziektewet
ziektewetuitkering aanvragen

 

 

BKL Loonheffingen 2020-2021

 

Uitwerkingen

 

Formulieren

Uit hoofdstuk 9


Overige formulieren

(eerstejaars) evaluatie re-integratie
Aangifte van langdurige ziekte in de 42e week
Aanvraag deskundigenoordeel door werkgever
Aanvraag jobcoach
Aanvraag loondispensatie
Aanvraag loonheffingen verklaring geen priv gebruik auto
Aanvraag proefplaatsing
Aanvraag vergoeding voorziening werkgever
Aanvraag verlenging loondoorbetaling wia
Aanvraag wazo-uitkering
Aanvraag ww-uitkering wegens onwerkbaar weer
Beëindiging verlengde loondoorbetaling wia
Bijstelling probleemanalyse
Eindevaluatie re-integratie
Hersteld melding ex-werknemer voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de ziektewet
loonstrook
melding loonheffingen aanmelding werkgever
melding verzuim wegens onwerkbaar weer
melding volledig herstel werknemer na ziekteaangifte in de 42e week
melding voortdurende ziekte na zwangerschaps-en bevallingsverlof van uw werknemer
mijn werknemer in de ziektewet is weer gedeeltelijk aan het werk of weer volledig ziek
model jaaropgaaf
model loonstaat
model opgaaf gegevens voor de loonheffingen
model opgaaf gegevens voor de loonheffingen studenten-en scholierenregeling
plan van aanpak re-integratie
probleemanalyse re-integratie
verkort re-integratieverslag kort ziekteverzuim bij einde dienstverband
verzoek participatie in re-integratie
wijzigingen doorgeven van werknemers die een ziektewet- of wazo-uitkering hebben aangevraagd
wijziging aangiftetijdvak loonheffingen
wijziging of intrekking loonheffingen verklaring geen priv gebruik auto
witte maandtabel inwoners ander land landenkring januari 2020
witte maandtabel inwoners belgië januari 2020
witte maandtabel inwoners derde land januari 2020
witte maandtabel inwoners nederland januari 2020
witte maandtabel inwoners suriname of aruba januari 2020
ziekmelding ex-werknemer voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de ziektewet
ziektewetuitkering aanvragen

Docent

Bent u docent? Vraag hier een docentaccount aan om toegang te krijgen tot deze informatie.

Activeren

Heb je een activatiecode voor dit lesmateriaal? Start hieronder de activatie en je kunt direct aan de slag.

Koop een activatiecode

Koop een activatiecode voor dit lesmateriaal in de Convoy Webshop