PDB Financiering

PDB Financiering

Beschrijving

Het vak PDB Financiering behandelt de belangrijkste financieringsaspecten waarmee ondernemingen te maken krijgen. Hierbij is in de eerste plaats de rechtsvorm van de onderneming van groot belang, aangezien de financiering bij bijvoorbeeld een eenmanszaak heel anders verloopt dan bij een besloten of naamloze vennootschap. Een ander belangrijk aspect is het aantrekken van vreemd vermogen, waarover in veel gevallen interest moet worden betaald. Verder speelt bij financiering de financiële situatie van de onderneming een grote rol. Inzicht in de financiële positie kan onder meer worden verkregen met kengetallen, die bijvoorbeeld iets zeggen over de liquiditeit, de solvabiliteit en de rentabiliteit. Al deze onderwerpen komen in dit studieboek uitvoerig aan de orde, in zeer helder taalgebruik, en geïllustreerd met een groot aantal voorbeelden.

Bij het schrijven van dit boek is het examenprogramma van het examen PDB Financiering, als uitgangspunt genomen.
Dit theorieboek vormt samen met het bijbehorende opgavenboek en de digitale leeromgeving de studiemethode PDB Financiering met resultaat. Mede dankzij de representatieve opgaven in het opgavenboek én dankzij de digitale leeromgeving (met o.a. een uitgebreide examentraining, veel oefenexamens en per hoofdstuk oefenopgaven, uitwerkingen, begrippentrainers en kennisclips) bereidt deze studiemethode studenten optimaal voor op het af te leggen examen.

 

Aanvullend materiaal

PDB Financiering met resultaat (4de druk)

 

PDB Financiering met resultaat (3de druk)

 

PDB Financiering met resultaat (2de druk)

 

 PDB Financiering met resultaat (1ste druk)

Docent

Bent u docent? Vraag hier een docentaccount aan om toegang te krijgen tot deze informatie.

Activeren

Heb je een activatiecode voor dit lesmateriaal? Start hieronder de activatie en je kunt direct aan de slag.

Koop een activatiecode

Koop een activatiecode voor dit lesmateriaal in de Convoy Webshop