Inleiding Belastingrecht - module 5

Inleiding Belastingrecht - module 5

Vennootschapsbelasting

Beschrijving

Inleiding Belastingrecht is een reeks inleidende modules in het belastingrecht. In deze geheel online modules word je op beknopte wijze wegwijs gemaakt in verschillende onderwerpen van het belastingrecht. Elke module bestaat uit een combinatie van theorie en opgaven, ook is er een afsluitende samenvatting en toets.

 

Module Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting is een heffing over de winst van lichamen. De bekendste voorbeelden hiervan zijn de nv of bv.

De belasting wordt geheven over het belastbaar bedrag. In de wet zijn vrijstellingen opgenomen, de belangrijkste is de deelnemingsvrijstelling. Voor de winstberekening van het lichaam zijn een aantal bepalingen uit de Wet op de inkomstenbelasting van overeenkomstige toepassing verklaard, dit is opgenomen in de zogenaamde schakelbepaling. 

 

Aanvullend materiaal

Docent

Bent u docent? Vraag hier een docentaccount aan om toegang te krijgen tot deze informatie.

Activeren

Heb je een activatiecode voor dit lesmateriaal? Start hieronder de activatie en je kunt direct aan de slag.