Inleiding Belastingrecht - module 7

Inleiding Belastingrecht - module 7

Schenken en erven

Beschrijving

Inleiding Belastingrecht is een reeks inleidende modules in het belastingrecht. In deze geheel online modules

word je op beknopte wijze wegwijs gemaakt in verschillende onderwerpen van het belastingrecht. Elke module bestaat uit een combinatie van theorie en opgaven, ook is er een afsluitende samenvatting en toets.

 

Module Schenken en erven

De heffing van schenk- en erfbelasting vindt plaats op grond van de Successiewet.

Voor zowel de schenk- als de erfbelasting zijn in de wet vrijstellingen opgenomen.

Voor de erfbelasting is de verdeling van de nalatenschap van belang. Als een erflater niet middels een testament over zijn nalatenschap heeft beschikt, bepaalt de wet wie zijn erfgenamen zijn.

 

Aanvullend materiaal

Docent

Bent u docent? Vraag hier een docentaccount aan om toegang te krijgen tot deze informatie.

Activeren

Heb je een activatiecode voor dit lesmateriaal? Start hieronder de activatie en je kunt direct aan de slag.