Inleiding Belastingrecht -  module 3

Inleiding Belastingrecht - module 3

Inkomstenbelasting

Beschrijving

Inleiding Belastingrecht is een reeks inleidende modules in het belastingrecht. In deze geheel online modules word je op beknopte wijze wegwijs gemaakt in verschillende onderwerpen van het belastingrecht. Elke module bestaat uit een combinatie van theorie en opgaven, ook is er een afsluitende samenvatting en toets.

 

Module Inkomstenbelasting

De Wet op de inkomstenbelasting is een omvangrijke wet en wordt in meerdere onderdelen behandeld. In dit onderdeel wordt een algemene inleiding gegeven over wie belastingplichtig is voor deze wet en een uitleg over de drie boxen van inkomen.

Verder worden de heffingskortingen, de partnerregeling en de toerekeningsregels van inkomsten behandeld. Tot slot wordt de wijze van heffing uitgelegd.

 

Aanvullend materiaal

Rechtsherstel Box 3 - 1 juli 2022

De staatssecretaris heeft op 28 juni 2022 een beleidsbesluit gepubliceerd met betrekking tot het rechtsherstel van box 3. Dit besluit is op 1 juli in werking getreden.

 

In de studieboeken is de toezegging opgenomen dat zodra de nieuwe wetgeving over box 3 afgerond is, de wetswijzigingen van box 3 beschikbaar worden gesteld op deze leeromgeving. De wetgeving is weliswaar nog niet aangepast, maar middels onderstaand document wordt u alvast meegenomen in de ontwikkelingen van box 3.

Rechtsherstel Box 3 - 1 juli 2022 (21-7-2022)

Docent

Bent u docent? Vraag hier een docentaccount aan om toegang te krijgen tot deze informatie.

Activeren

Heb je een activatiecode voor dit lesmateriaal? Start hieronder de activatie en je kunt direct aan de slag.