Inleiding Belastingrecht - module 1

Inleiding Belastingrecht - module 1

Algemene Wet inzake Rijksbelastingen

Beschrijving

Inleiding Belastingrecht is een reeks inleidende modules in het belastingrecht. In deze geheel online modules word je op beknopte wijze wegwijs gemaakt in verschillende onderwerpen van het belastingrecht. Elke module bestaat uit een combinatie van theorie en opgaven, ook is er een afsluitende samenvatting en toets.

 

Module 1 - Algemene Wet inzake Rijksbelastingen

De Algemene inzake rijksbelastingen (AWR) is van toepassing op alle rijksbelastingen, met uitzondering van de invoerrechten. De AWR geeft algemene regels die betrekking hebben op de verplichtingen van de belastingplichtige en de bevoegdheden van de Belastingdienst. Ook zijn in de AWR een aantal begripsbepalingen opgenomen en regels voor bezwaar en beroep.

 

In deze module krijgt u een algemene inleiding op belastingheffing en vervolgens wordt een uitleg gegeven van de bepalingen die in de AWR zijn opgenomen.

 

Aanvullend materiaal

Docent

Bent u docent? Vraag hier een docentaccount aan om toegang te krijgen tot deze informatie.

Activeren

Heb je een activatiecode voor dit lesmateriaal? Start hieronder de activatie en je kunt direct aan de slag.