Inleiding Belastingrecht - module 2

Inleiding Belastingrecht - module 2

Loonbelasting

Beschrijving

Inleiding Belastingrecht is een reeks inleidende modules in het belastingrecht. In deze geheel online modules word je op beknopte wijze wegwijs gemaakt in verschillende onderwerpen van het belastingrecht. Elke module bestaat uit een combinatie van theorie en opgaven, ook is er een afsluitende samenvatting en toets.

 

Module Loonbelasting

Een inhoudingsplichtige is verplicht om loonbelasting in te houden en af te dragen over door hem betaalde lonen of uitkeringen.
Voor de inhouding van loonbelasting is het begrip dienstbetrekking van belang. Voor een aantal loonbestanddelen kent de wet vrijstellingen. Naast deze vrijstellingen bevat de wet ook een regeling voor de vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel: de werkkostenregeling. Verder moeten zowel de inhoudingsplichtige als de werknemer aan bepaalde administratieve verplichtingen voldoen.

 

Aanvullend materiaal

Docent

Bent u docent? Vraag hier een docentaccount aan om toegang te krijgen tot deze informatie.

Activeren

Heb je een activatiecode voor dit lesmateriaal? Start hieronder de activatie en je kunt direct aan de slag.